Płyty ogniochronne PROMAT

Promat, światowy lider w produkcji krzemianu wapnia w oparciu o opatentowaną technologię PROMAXON®, oferuje jednocześnie jeden z najszerszych asortymentów najbardziej wydajnych płyt na rynku. Proces produkcyjny i skład płyt zmieniają się w zależności od rynku przeznaczenia oraz ich projektowanego zastosowania.

Wszystkie płyty ogniochronne Promat posiadają cały szereg cech wyróżniających je na tle innych materiałów budowlanych:

  • Niepalność i wysoka odporność ogniowa
  • Izolacyjność cieplna dzięki reakcji endotermicznej
  • Odporność na wilgoć i uderzenia
  • Stabilność w długim okresie
  • Łatwość montażu
płyty ognioochronne

Najczęściej zadawane pytania

Odporność ogniowa – zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy przebieg pożaru; miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach, czas od początku badania do chwili osiągnięcia przez element próbny jednego z trzech stanów granicznych, tj.:

  • nośności ogniowej
  • izolacyjności ogniowej
  • szczelności ogniowej

stan graniczny nośności ogniowej – stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję nośną;
stan graniczny izolacyjności ogniowej – stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcje oddzielające na skutek przekroczenia granicznej wartości temperatury powierzchni nienagrzewanej
stan graniczny szczelności ogniowej – stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcje oddzielające na skutek pojawienia się na powierzchni nienagrzewanej płomieni lub wystąpienia w elemencie próbnym szczelin o rozwartości i długości przekraczającej wielkości graniczne

Płyty ogniochronne nie posiadają odporności ogniowej a ich grubość i typ są dobierane na podstawie badań ogniowych oraz Aprobat Technicznych. Aby odpowiednio dobrać grubość zabezpieczenia potrzebne są między innymi informacje dotyczące zabezpieczanej konstrukcji oraz wymaganej klasy odporności ogniowej.

W przypadku, gdy płyty ogniochronne są wykorzystywane w miejscach z podwyższoną wilgotnością, proponujemy zastosowanie impregnatu Promat® Imprägnierung 2000. Jeśli są stosowane na zewnątrz, wskazana jest obróbka blacharska.

Nie ma przypisanej jednej grubości farby ogniochronnej lub natrysku ogniochronnego  do danej klasy odporności ogniowej. Grubość  zabezpieczenia jest uzależniona od współczynnika masywności U/A.

Płytę ogniochronną do stropu masywnego należy mocować poprzez kotwy rozporowe w ilości 8 szt. na płytę.

Zadzwoń